BAHÇE GENELİ OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUK SAYISI DEVAM EDEN/DEVAM EDMEYEN
 
Toplam
Okula Giden
Okula Gitmeyen
% Okullaşma Oranı
4 Yaş (48-60 Ay) Çocuk Sayısı
382
131
251
%34,29
5 Yaş (60-66 Ay) Çocuk Sayısı
240
131
109
%54,58
Özel Kreşe Giden (48-60 Ay)
 
16
 
 
Özel Kreşe Giden (60-66 Ay)
 
20
 
 
Özel Kreşe Giden (66-72 Ay)
 
19
 
 
GENEL TOPLAM
622
262
360
 
Proje Sonucunda Hedeflenen Yüzdelik Okullaşma Oranı
 
 
 
 
4 Yaş (48-60 Ay)
Okula Kazandırılacak
62
 
%50,52
5 Yaş (60-66 Ay)
Okula Kazandırılacak
40
 
%71,25
 
 
İLÇE GENELİ ALAN TARAMASI RAPORU
Görüşülen Top.Öğrenci Sayısı
Gönderecek Olan Top. Öğrenci Sayısı
 
Göndermeyecek Olan Öğrenci Sayısı
Toplam Öğrenci Sayısı
 
 
Servisle
Normal
 
 
157
 
95
7
47
188
 
Alan Taraması Sonucunda Okula Gidecek Çocukların Yaş Dağılımı
4 Yaş Okula Gönderecek olan
62
5 Yaş Okula Gönderecek Olan
40