DEĞERLENDİRME RAPORU
 
 2014/2015 Eğitim-Öğretim Yılında uygulamaya konulan “Aydınlık Geleceğim Okul Öncesi Eğitim” Projesi ile Bahçe Geneli Okullarımızdan 16 öğretmenimizin katılımıyla yapılan
alan taraması sonucunda tespit edilen 102 öğrenci okul öncesi eğitimine kazandırılmıştır. Projemiz ile Bahçe geneli okul öncesi okullaşma oranı
2014 yılı başında %33,25 iken 2014 yılı sonunda  %68lere ulaşmıştır.